Toepasselijk recht

Auteursrecht

Wij hebben ons uiterste best gedaan om vast te stellen dat er geen auteursrecht rust op de boeken en geschriften die op deze website gepubliceerd worden. Werken van derden worden vrij gepubliceerd op deze website als sprake is van één of meer van de hieronder genoemde situaties:

- de werken over het algemeen zo oud zijn, dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de auteur daarvan korter dan 70 jaar geleden zal zijn overleden;
- er door ons kon worden vastgesteld dat de auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden;
- de werken niet oorspronkelijk zijn, dus het hierin voorkomende materiaal niet onafhankelijk tot stand is gekomen maar alleen is verzameld, chronologisch gerangschikt of waarbij een handschrift werd omgezet naar gedrukte tekst;
- de werken (historische) rechtsbronnen, overheidsbesluiten e.d. betreffen, waarop auteursrecht niet van toepassing is;
- de werken door een overheidsinstantie zijn gepubliceerd zonder daarbij melding te maken van enig voorbehoud met betrekking tot het auteursrecht.

In sommige gevallen is er sprake van een mengeling van oorspronkelijk en niet-oorspronkelijk werk in een publicatie, bijvoorbeeld wanneer door de auteur een zoekindex op naam werd toegevoegd aan een verzameling niet-oorspronkelijke feiten. In een dergelijk geval wordt deze zoekindex niet door ons gepubliceerd en de zoekwoorden uit de index worden niet in de zoekindex van Geneaboek overgenomen.

De zoekindex van Geneaboek wordt anders samengesteld dan de meeste zoekindexen: na de inventarisatie van alle persoonsnamen, wordt slechts één spellingsvariant hiervan als hoofdterm in de zoekindex opgenomen (bijv. ‘Gerrit’), terwijl alle andere mogelijke spellingsvarianten (‘Gherrit’, ‘Gerijt’) als synoniem worden opgenomen in een onzichtbaar veld. Dit kunnen varianten zijn die daadwerkelijk in een publicatie zijn aangetroffen, of varianten die logischerwijze voor kunnen komen. In de zoekindex is ook informatie opgenomen over de titel, functie of het beroep van personen. Ook hierop kan worden gezocht. Deze index is daarom oorspronkelijk en hierop is auteursrecht van toepassing.

Wij stellen de inhoud van onze database ter beschikking voor genealogisch, wetenschappelijk of semi-wetenschappelijk onderzoek. Hergebruik van het niet-oorspronkelijke materiaal is vanzelfsprekend toegestaan. Hergebruik van gegevens uit de zoekindex is alleen toegestaan met bronvermelding en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Databankenrecht

Databanken worden door de wet beschermd tegen het overnemen en hergebruiken van delen van de verzameling, indien er sprake is van een ‘substantiële investering’. Deze databank is tot stand gekomen zonder substantiële investeringen en is derhalve niet door de wet beschermd. Er is wel sprake van auteursrechtelijke bescherming van delen van deze databank (zie hierboven).
Overnemen en hergebruiken van de beeldinformatie is dus toegestaan, evenals ‘dieplinken’ naar de gegevens. Overnemen en hergebruiken van gegevens uit de zoekindex is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (zie contact-rubriek op deze site). Overigens is de goede werking van de zoekindex in hoge mate afhankelijk van gegevens die wel in de database zijn opgenomen maar die niet aan de gebruiker worden getoond. De overname van alleen het zichtbare gedeelte heeft dus zeer beperkte waarde.