De volgende geschriften zijn al in de database opgenomen:

Bond van Christelijke Harmonie- en fanfarekorpsen in Drenthe. Programma Concours, Marswedstrijd en Ere-wedstrijd, dinsdag 17 mei 1938 te Zweeloo. 1938. 15 p.

G. Dumbar. Analecta seu Vetera aliquot scripta inedita ab ipso publici juris facta, Verzameling kronieken in 3 delen. Uitgeverij Johannes van Wijk, Deventer 1719-1721. 1562 p.

J. de Groot e.a.. Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van het landschap Drenthe. Facsimile van het werk uit 1792. Foresta, Groningen 1975.Mr. J.G.C. Joosting. Drents Plakkaatboek, deel I. 1412-1633. Uitgeverij v.h. E.J. Brill, Leiden 1912. 447 p.

J.S. Magnin. De voormalige kloosters in Drenthe, geschiedkundig beschouwd. Uitgeverij J. Oomkens, Groningen 1835. 227 p.

J.S. Magnin. Geschiedkundig overzigt van de besturen die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgt. 3 delen, 5 boeken. Uitgeverij J. Oomkens, Groningen 1838-1850. 1436 p.

NH Kerk Meppel. Predikbeurtenblad NH Kerk Meppel. 22ste jaargang, nrs. 19-25, 27-39, 42, 44. B. ten Brink, Meppel 1913. 89 p.

Oud Meppel. Jaargang 19. Stichting Oud Meppel, Meppel 1997.

Johan Picardt. Korte beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten der Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, De Yssel, Emse en Lippe. Waar bij gevoeght zijn Annales Drenthiae .... mitsgaders een korte beschryvinghe der Stadt, des Casteels en der Heerlickheyt Covorden. Facsimile van het oorspronkelijk werk uit 1660. Herdruk Krips Repro, Meppel. 302 p.

Van der Scheer, Boom en Lesturgeon. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen. Facsimile van het werk uit 1842. Uitgeverij M.A. van Seijen, Leeuwarden 1974. 476 p.